Skip to main content

Faktura IT

Faktura IT hjælper virksomheder med at optimere deres fakturering.

 

Faktura IT tilbyder at digitalisere fakturaer, så de enten sendes direkte til modtager via mail med en vedhæftet PDF-fil eller via VANS-netværket som OIOubl, OIOxml eller Edifact.

 

Faktura IT kan afdække, hvilke kunder, der kan modtage fakturaer elektronisk, så der udelukkende sendes til disse via en elektronisk kanal. Derved opnår virksomheder, at flest mulige fakturaer sendes elektronisk, så der opnås stor besparelse på print og porto, og fakturaerne kommer hurtigere frem.

 

Hvis virksomheden har kunder, der ikke kan modtage en faktura digitalt, så sørger Faktura IT for, at disse fakturaer udsendes med almindelig post.

 

Faktura IT kan også håndtere rykkere og tilbyder endvidere VAT-validering/kontrol af EU-momsnumre ved salg til EU, online arkiv samt høj sikkerhed via brug af digital signatur.

 

Du kan læse mere på www.fakturait.dk.